top of page
logo_cultivons.png
téléchargement (8).png
ORIGINAL Logo le cube (23).jpg
logo ET (2).png
TIS Présentation (5).png
logo ET.jpg

samhengi

Varanleg stafræna byltingin, nýlegur heimsfaraldur, ný efnahagsleiðtoga á milli heimsálfa og umhverfisbreytingar hrista verulega upp í staðbundnum hagkerfum. Þeir leggja áherslu á viðkvæmni umhverfisins og efnahagslegra vistkerfa og sýna fram á innbyrðis tengsl staðbundinna fyrirtækja og alþjóðlegra markaða þeirra. Með því leggja þeir birgðakeðjur í löngum birgðakeðjum fyrir hingað til óþekktri spennu með því að valda einstaka truflunum á mörkuðum fyrir vörur og þjónustu sem stundum er mjög erfitt að skipta um.

istockphoto-514633165-170667a.jpg

Þessi mikla þróun er samhliða stöðvun atvinnulífsins í röð og bendir meira en nokkru sinni á þá brýnu nauðsyn að styðja landlæga umskipti í atvinnu og færni. Það er ekkert „náttúrulegt“ kerfi í hagfræði sem tryggir þessi umskipti. Atvinnutap er þá mikið auk þess sem ný starfsemi verður til. Margir sjá starfi sínu varanlega ógnað til skamms tíma. Það þarf ný störf og nýja færni til að styðja við gangverki lítilla staðbundinna fyrirtækja. Dreifbýli eru í fararbroddi í þessari þróun og hafa í nokkur ár orðið vitni að verulegum fólksflutningum frá nálægum svæðum til fjarlægra heimsálfa.

blé.webp

Fyrsta málið er aðleita jafnvægis milli atvinnuumsókna og fyrirliggjandi tilboða, að teknu tilliti til fólksflutninga og þar af leiðandi beita sem allra aðferðum sem eru innifalin.

 

Annað mál er aðleyfa kynslóðum sem eru á yfirráðasvæðinu að fá aðgang að störfumsem verða til í staðbundnum fyrirtækjum eða til að skapa eigin starfsemi í samræmi við þarfir umhverfisbreytinga og víðar sjálfbærrar þróunar.

 

Þriðja málið er aðmiðla nýstárlegum verkfærum til stjórnun starfa og færni sem samsvarar væntingum um starfsemi og færni fyrirtækja og væntingum einstaklinga. 

 

Leitin að ajafnvægi milli efnahagslegrar, félagslegrar og umhverfislegrar hliðarverður að vera hluti af lengri tíma og taka þannig mið af lífsins gangi.

 

Fjórða tölublaðið, sem nær yfir þrjú fyrri, er tilaðlaga þjálfunarkerfifyrir fullorðna til að gera þá liprari, mæta þörfum einstaklinga og fyrirtækja og hanna bæði á staðnum og á alþjóðavettvangi. 

logo ET.jpg

Samhengi verkefnisins

Opinberu stofnanir okkar og félagasamtök okkar hafa mörg tæknileg og umfram allt skipulagsleg úrræði til að styðja þessa hreyfingu, en þau eru enn ónýtt. Hins vegar voru þessi mannvirki búin til í samræmi við þarfir undanfarin ár og í mjög mismunandi samhengi verða þau að takast á við framtíðaráskoranir. 

Lítil og meðalstór fyrirtæki og VSE eru yfirgnæfandi meirihluti viðskiptanetsins á yfirráðasvæðum. Hins vegar nefna þeir alvarlegar hindranir í þróun þeirra:

logo ET (4).jpg

Einangrun starfsgreina þeirra hamlar getu til nýsköpunar og eftirvæntingar

logo ET (4).jpg

Skortur á tíma fyrir mannauðsstjórnun... ein helsta auðlind fyrirtækisins

Hvernig á að taka tillit til þessara þarfa og veita landlægar lausnir?

Lífsbrautir og starfsferill einstaklinga breytast æ minna línulega. Val á búsetu er oft óháð vali á vinnustað. Svæðisbreytingar verða æ algengari.

 • Hvernig passar þú inn í hagkerfið á staðnum þegar þú kemur frá nágrannasvæði, stórborg eða öðru landi?

 • Hvaða færni er hægt að öðlast til að mæta þörfum fyrirtækja?

 • Hver eru skilyrðin fyrir því að hefja nám?

 • Allar þessar spurningar krefjast nákvæmrar greiningar á yfirráðasvæðinu og áskorunum þess.

logo ET.jpg

Spurningarnar sem spurt var

Hvernig á að gera landsvæðið að rými fyrir stjórnun og fjármagn fyrir fyrirtæki og til að stuðla að félagslegri þátttöku íbúa?

FÉLAGSMÁL AÐSLÁUN

Hvernig er tiltekin svæðisfærni tæki til að efla fólk og auðvelda sjálfbæra efnahagsþróun?

 

Efnahagsleg sjálfbærni

Hvernig á að gera raunverulega nýsköpun á sviði þjónustu við fyrirtæki og einstaklinga í þágu staðbundinnar atvinnu?

 

VIÐSKIPTI

logo ET.jpg

Les partenaires

Présentation ET- FR.png
logo ET.jpg

Forsendur okkar

•Önnur Evrópulönd búa yfir verkfærum og aðferðum sem hægt er að yfirfæra á yfirráðasvæði okkar... Það er nauðsynlegt að þekkja þau betur!

• Landsvæðið er rými nýsköpunar fyrir marga starfsemi og sérstakar geira, það er einnig staður margra samstarfsfélaga í þágu sameiginlegra hagsmuna

•Rétti kvarðinn til að vinna með efnið er evrópskur kvarði

•Með því að taka tíma í hástöfunarstigið... erum við öll að komast á undan svæðum

•Sérstök svæðisbundin færni gerir það mögulegt að stýra starfsferlum á sama tíma og það stuðlar að samkeppnishæfni staðbundinna fyrirtækja. Þau leyfa akkeri fyrirtækja og félagslega aðlögun íbúanna.

logo ET.jpg

Enjeux du projet

Copie de Présentation ET- FR (1).png
logo ET.jpg

Framvinda verkefnisins

Ferðast til svæða samstarfsaðila og athugunarstaða til að greina verkfæri og nálganir og hitta leikarana sem hafa innleitt þau

Tilraunir á hverju svæði

Þverlegur hluti: Samskipti og nýttu allt ferlið

Calendrier prévisionnel ET lancement (15).png

Verkefnið felst í því að kynna verkefnið á evrópskum vettvangi með 4 vinnupökkum:

logo ET.jpg

Aðferðafræði verkefna

Verkefnið hefur 4, hverjum samstarfsaðila er boðið að auðga með framlagi þess sem hann vill gera í verkefninu. Ekki þurfa allir samstarfsaðilar að taka þátt í öllum WP, allir geta ákveðið í samræmi við fjárhagsáætlun sína og þarfir.

Leiðtogi: Emeraude Competence í St Malo (Frakklandi) mun leiða frágang verkefnaskrárinnar og mun hafa umsjón með lokahöfum um hástafi.

 

Nýstárleg verkfæri fyrir stjórnun og stjórnun svæðisbundinnar mannauðs - uppgötvun, eignarhlutur, sameining

 

Fyrsti vinnupakki verkefnisins mun samanstanda af því að bera kennsl á nýstárlegustu aðferðir og verkfæri fyrir svæðisbundna stjórnun starfa og færni í öllum kerfum evrópskra samstarfsaðila.

 

 

Landlæg skilyrði og leiðir til nýsköpunar með stjórnun mannauðs, starfa og færnieru

Þessi verkfæri og aðferðir eru nýstárlegar vegna þess að þær eru aðlagaðar að samhengi þeirra og svæðum.

Það er spurning um að bera kennsl á aðstæður og aðferðir landsvæði eftir landsvæði við beitingu verkfæranna.

Verkfæri til að stjórna mannauði, samræma starfsþarfir og sjá fyrir færni verða kjarninn í áhyggjum.

Hver samstarfsaðili mun sinna rannsóknarvinnu með aðferðafræðilegum stuðningi frá teningnum og verkstæðisleiðsögn Emeraude Skills

 

 

 

 

Ný vinnubrögð Byggt á hugsandi nálgun, hreyfimynd af framfarahópum.

Samstarfsaðilar verkefnisins verða virkjaðir til að veita ígrundandi stuðning við vinnubrögðin. Boðið verður upp á hreyfimyndir af þessari nálgun í fjölþjóðlegum ferðum.

Kynning á GPEC venjum miðstöðvarinnar:

- Hvernig á að framkvæma svæðisbundna aðgerð GPEC?

- Hvernig á að styðja fyrirtæki og framtíðarstarfsmenn í aukinni færni?

- Hvernig getum við beitt okkur til að bjóða upp á sjálfbær og ársverk í fullu starfi innan sveigjanlegra fyrirtækja?

- Hvernig á að auðvelda aðlögun farandfólks í fullri atvinnu?

 

Samskipti, hástafir og millifærslur

Samskipti: Þetta verður á ábyrgð Le Cube Consultants, með innri hluta og ytri hluta. Innri samskipti auðvelda stofnun verkefnisins og hreyfingu hópsins meðan á dreifingu þess stendur. Ytri stefnumótandi samskiptahluti mun samanstanda af sýningarvef þar sem hver samstarfsaðili verður auðkenndur. Þú finnur útskýringu á verkefninu og þar verða mismunandi áfangar fluttir. Færslur fyrir samfélagsnet verða útbúnar með mögulegum myndskeiðum til að varpa ljósi á áfanga, ferðir, heimsóknir, vinnustofur í gegnum verkefnið. Allir geta einnig miðlað upplýsingum á þessum eigin síðum.

Höfuðstafir: Áætlað verður að nota hástafi í Saint Malo í lok áætlunarinnar. Það mun gera þátttakendum kleift að kynna nýjungar sínar og aðgerðaáætlanir. Það verður opið öllum áhorfendum.

Flutningur: Settur verður upp samnýtingarvettvangur með lógói og grafísku skipulagsskrá. Öruggur hluti mun auðvelda skipti á skilaboðum og skjölum í gegnum verkefnið

Raunverulega og svo að allir geti undirbúið fjárhagsáætlun sína, eru fyrirhugaðir fundir:

 • 1 kynningarfundur í Frakklandi í St Malo

 • 1 myndbandsfundur einu sinni í mánuði

 • 6 nýstárlegar 3 daga heimsóknir á hvert land (1 heimsókn á maka)

  •   Kynning á nýjunginni sem samstarfsaðilinn valdi

  • Hreyfimyndasmiðja um svæðisbundnar leiðir (WP 2)

  • Íhugunarsmiðja (WP3)

  • Samskiptahluti

  • Gerð yfirlits, eftirfylgniblaðs og mats

 • Lokanámskeið í St Malo, Frakklandi

Áfangasíða síðunnar

ORIGINAL Logo le cube (5).png
logo ET.jpg

Calendrier 

 

Copie de Présentation ET- FR.png
bottom of page