top of page
logo_cultivons.png
téléchargement (8).png
ORIGINAL Logo le cube (23).jpg
logo ET (2).png
TIS Présentation (5).png
logo ET.jpg

context

De permanente digitale revolutie, de recente wereldwijde pandemie, nieuwe intercontinentale economische leiders en ecologische omwentelingen schudden de lokale economieën grondig door elkaar. Ze benadrukken de kwetsbaarheid van het milieu en economische ecosystemen, en ze onthullen de onderlinge afhankelijkheid tussen lokale bedrijven en hun internationale markten. Daarbij onderwerpen ze toeleveringsketens in lange toeleveringsketens aan een tot nu toe ongekende spanning door af en toe verstoringen te veroorzaken in de markten voor goederen en diensten die soms zeer moeilijk te vervangen zijn.

istockphoto-514633165-170667a.jpg

Deze grote ontwikkelingen gaan gepaard met de opeenvolgende stilleggingen van de economie en wijzen meer dan ooit op de dringende noodzaak om territoriale transities op het gebied van werkgelegenheid en vaardigheden te ondersteunen. Er is geen 'natuurlijk' mechanisme in de economie dat deze overgang verzekert. Het banenverlies is dan talrijk, evenals het ontstaan van nieuwe activiteiten. Veel mensen zien hun baan op korte termijn blijvend bedreigd. Er zijn nieuwe banen en nieuwe vaardigheden nodig om de dynamiek van kleine lokale bedrijven te ondersteunen. Plattelandsgebieden lopen voorop in deze ontwikkeling en zijn al enkele jaren getuige van aanzienlijke bevolkingsverhuizingen van aangrenzende gebieden naar verre continenten.

blé.webp

Het eerste probleem is omevenwicht zoeken tussen sollicitaties en beschikbare aanbiedingen, rekening houdend met bevolkingsbewegingen en daarom de meest inclusieve strategieën toepassen.

 

Het tweede probleem is omde op het grondgebied aanwezige generaties toegang geven tot banendie worden gecreëerd in lokale bedrijven of om hun eigen activiteiten te creëren in overeenstemming met de behoeften van milieutransitie en meer in het algemeen van duurzame ontwikkeling.

 

Het derde probleem is omdeel innovatieve tools voor het beheer van banen en vaardigheden die overeenkomen met de verwachtingen van de activiteiten en vaardigheden van bedrijven en de ambities van individuen. 

 

De zoektocht naar eenbalans tussen de economische, sociale en ecologische dimensiemoet deel uitmaken van een langere periode, dus rekening houdend met de levensloop.

 

Het vierde probleem, dat de vorige drie omvat, isopleidingssystemen aanpassenvoor volwassenen om ze flexibeler te maken, te voldoen aan de behoeften van individuen en bedrijven en zowel lokaal als internationaal ontworpen. 

logo ET.jpg

Context van het project

Onze openbare instellingen en onze associatieve organisaties beschikken over veel technische en vooral organisatorische middelen om deze beweging te ondersteunen, maar deze blijven onbenut. Deze structuren zijn echter in de afgelopen jaren en in zeer verschillende contexten gecreëerd op basis van behoeften en moeten toekomstige uitdagingen het hoofd bieden. 

MKB's en ZBO's vormen de overgrote meerderheid van het zakelijke netwerk in de gebieden. Ze noemen echter ernstige obstakels voor hun ontwikkeling:

logo ET (4).jpg

Het isolement van hun beroepen belemmert het vermogen tot innovatie en anticipatie

logo ET (4).jpg

Gebrek aan tijd voor personeelsbeheer... een van de belangrijkste bronnen van het bedrijf

Hoe rekening houden met deze behoeften en territoriale oplossingen bieden?

De levenspaden en loopbaantrajecten van individuen veranderen steeds minder lineair. De keuze van de woonplaats staat vaak los van de keuze van de standplaats. Territoriumveranderingen komen steeds vaker voor.

 • Hoe pas je in de lokale economie als je uit een naburig gebied, een metropool of een ander land komt?

 • Welke vaardigheden kunnen worden verworven om aan zakelijke behoeften te voldoen?

 • Wat zijn de voorwaarden voor het starten van de opleiding?

 • Al deze vragen vereisen een nauwkeurige analyse van het gebied en zijn uitdagingen.

logo ET.jpg

De gestelde vragen

Hoe kan het gebied een ruimte worden voor beheer en middelen voor bedrijven en om de sociale integratie van de bevolking te bevorderen?

SOCIALE INCLUSIE

Hoe zijn specifieke territoriale vaardigheden een instrument om mensen te versterken en duurzame economische ontwikkeling te vergemakkelijken?

 

ECONOMISCHE DUURZAAMHEID

Hoe echt innoveren op het gebied van dienstverlening aan bedrijven en particulieren ten gunste van lokale werkgelegenheid?

 

INTELLIGENTIE

logo ET.jpg

Les partenaires

Présentation ET- FR.png
logo ET.jpg

Onze aannames

•Andere Europese landen hebben tools en benaderingen die kunnen worden toegepast op onze gebieden... Het is noodzakelijk om ze beter te kennen!

• Het grondgebied is een ruimte van innovatie voor vele activiteitensectoren en specifieke sectoren, het is ook de plaats van meerdere partnerschappen ten voordele van een gemeenschappelijk belang

•De juiste schaal om aan het onderwerp te werken is de Europese schaal

•Door tijd te nemen voor de kapitalisatiefase... lopen we allemaal voor op de gebieden

•Specifieke territoriale vaardigheden maken het mogelijk om loopbaantrajecten te beheren en tegelijkertijd het concurrentievermogen van lokale bedrijven te bevorderen. Ze maken de verankering van bedrijven en de sociale integratie van de inwoners mogelijk.

logo ET.jpg

Enjeux du projet

Copie de Présentation ET- FR (1).png
logo ET.jpg

Voortgang van het project

Reis naar partnergebieden en observatiepunten om tools en benaderingen te analyseren en de actoren te ontmoeten die deze hebben geïmplementeerd

Experimenteer in elk gebied

Transversale component: communiceren en profiteren van het hele proces

Calendrier prévisionnel ET lancement (15).png

Het project bestaat uit het presenteren van het project op Europees niveau met 4 werkpakketten:

logo ET.jpg

Projectmethodiek

Het project heeft 4, elke partner wordt uitgenodigd om te verrijken door de bijdrage van wat hij wil doen in het project. Niet alle partners hoeven bij alle WP's betrokken te zijn, iedereen kan beslissen op basis van zijn budget en behoeften.

De leider: Emeraude Competence in St Malo (Frankrijk) zal de afronding van het projectdossier leiden en zal de leiding hebben over het afsluitende kapitalisatieseminarie.

 

Innovatieve tools voor het beheer en beheer van territoriale human resources - ontdekking, toe-eigening, pooling

 

Het eerste werkpakket van het project zal bestaan uit het identificeren van de meest innovatieve methoden en instrumenten voor het territoriaal beheer van banen en vaardigheden in alle systemen van de Europese partners.

 

 

De territoriale voorwaarden en middelen voor innovatie door het beheer van menselijke hulpbronnen, banen en vaardighedenzijn

Deze tools en methoden zijn innovatief omdat ze zijn aangepast aan hun context en territorium.

Het is een kwestie van het identificeren van de voorwaarden en de middelen territorium per territorium van de toepassing van de tools.

Hulpmiddelen voor het beheer van human resources, het matchen van werkbehoeften en het anticiperen op vaardigheden zullen centraal staan in de zorgen.

Elke partner zal onderzoekswerk uitvoeren met methodologische ondersteuning van de Cube en workshopbegeleiding door Emeraude Skills

 

 

 

 

Nieuwe praktijken Gebaseerd op een reflectieve benadering, animatie van voortgangsgroepen.

De projectpartners zullen worden gemobiliseerd om reflectieve ondersteuning te bieden bij de uitgevoerde praktijken. Animatie van deze aanpak zal worden aangeboden tijdens transnationale reizen.

Presentatie van de GPEC-praktijken van het centrum:

- Hoe voer je een territoriale actie van GPEC uit?

- Hoe bedrijven en toekomstige werknemers ondersteunen bij het vergroten van vaardigheden?

- Hoe kunnen we handelen om duurzame en voltijdse banen op jaarbasis aan te bieden binnen flexibele bedrijven?

- Hoe kan de integratie van migrantenpopulaties in een situatie van volledige werkgelegenheid worden vergemakkelijkt?

 

Communicatie, kapitalisatie en overdrachten

Communicatie: Dit wordt de verantwoordelijkheid van Le Cube Consultants, met een intern gedeelte en een extern gedeelte. Interne communicatie vergemakkelijkt de creatie van het project en de animatie van de groep tijdens de implementatie ervan. Het onderdeel externe strategische communicatie zal bestaan uit een showcase-website waarop elke partner wordt uitgelicht. Je vindt er de uitleg van het project en de verschillende fasen worden daar doorgegeven. Er zullen berichten voor sociale netwerken worden voorbereid met mogelijke videoclips om de etappes, reizen, bezoeken en workshops tijdens het project te belichten. Iedereen kan de informatie ook doorgeven op deze eigen pagina's.

Kapitalisatie: Aan het einde van het programma wordt een colloquium over kapitalisatie gepland in Saint-Malo. Hier kunnen deelnemers hun innovaties en actieplannen presenteren. Het zal openstaan voor alle doelgroepen.

Overdracht: er wordt een deelplatform opgezet met een logo en een grafisch handvest. Een beveiligd deel zal de uitwisseling van berichten en documenten gedurende het project vergemakkelijken

Concreet en zodat iedereen zijn budget kan voorbereiden, de geplande vergaderingen:

 • 1 lanceringsbijeenkomst in Frankrijk in St Malo

 • 1 keer per maand een videoconferentievergadering

 • 6 Innovatieve 3-daagse bezoeken per land (1 bezoek per partner)

  •  Presentatie van de door de partner geselecteerde innovatie

  • Een geanimeerde workshop over territoriale middelen (WP 2)

  • Een reflectieworkshop (WP3)

  • Een communicatieonderdeel

  • Opstellen van samenvatting, opvolgingsblad en evaluatie

 • Een afsluitend seminar in St Malo, Frankrijk

Bestemmingspagina van de site

ORIGINAL Logo le cube (5).png
logo ET.jpg

Calendrier 

 

Copie de Présentation ET- FR.png
bottom of page