top of page
service aux personnes dans les territoires SAPT (1).png

Ontwikkeling

Persoonlijke diensten 

Nieuwe banen

Gebieden

Sociale innovatie

service aux personnes dans les territoires SAPT (2).png

Terwijl de demografische trends Frankrijk, net als zijn Europese partners, naar een vergrijzende bevolking leiden, ervaart het tegelijkertijd een unieke situatie die al vele jaren aanhoudt met een hoog vruchtbaarheidscijfer. Zo staat het sinds 2018 op de eerste plaats in Europa met een index van 1,87[1], gevolgd door Zweden (1,76) en Roemenië (1,76) ruim boven het Europese gemiddelde van 1,56.

Een hoog vruchtbaarheidscijfer en een vergrijzende bevolking leiden de gebieden tot een situatie van zeer aanzienlijke groei van de vraag naar persoonlijke diensten. De sector voor jonge kinderen, die van diensten voor ouderen en gehandicapten worden strategische assen voor de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van de gebieden.

RUIL

Dienstverlening aan mensen is een fundamentele kwestie voor onze hedendaagse samenlevingen. Wat de gebieden in Frankrijk of Europa ook zijn, het zal een kwestie zijn van zowel voor onze ouderen als voor onze jongsten zorgen in alle staten van verlies van autonomie. Tussen het alleen op de familie leggen of op de staat zijn andere organisaties mogelijk en te zoeken.
KAPITALISEREN

Het project bestaat uit het identificeren, in Frankrijk en in Europa met partners uit verschillende landen, van de meest innovatieve praktijken, de meest duurzame modellen om deze te kapitaliseren en vervolgens aan te bieden in onze gebieden.
HET FORMULIER

Bovendien gaan in deze sectoren rekruteringsproblemen gepaard met een ongeschikte opleiding, die te theoretisch of te rigide is.
Dit project heeft tot doel om samen met onze partners microcertificeringen aan te bieden, georganiseerd in vaardigheidsblokken.

Het project bestaat uit het identificeren van territoriale innovaties in termen van dienstverlening aan mensen en het analyseren en kapitaliseren ervan om ze te kunnen overbrengen naar het eigen grondgebied.

Le projet TIS – Territoires d’Innovation Sociale / Services aux populations : coopération & innovation par les territoires se propose de rechercher de nouveaux modèles territoriaux afin de pouvoir les diffuser et en faire une source d’inspiration à une plus grande échelle.
 

Ces nouveaux modèles territoriaux se distingueront par leur capacité à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou encore non satisfaits, en impliquant la participation et la coopération des parties prenantes du territoire. Ces réponses concerneront de manière combinée :
 

  • La co-construction de nouvelles réponses en termes de services à la population ;

  • La co-conception de nouveaux parcours de préparation aux métiers et/ou à l’emploi (en y intégrant, en amont, l’identification et l’anticipation des besoins en compétences) ;

  • La mise en œuvre concertée de parcours de formation professionnelle innovants et le co-accompagnement des jeunes et/ou des adultes engagés dans ces parcours.

 

Le projet consiste à identifier les innovations territoriales en matière de Services aux personnes et à les capitaliser afin de pouvoir les transférer sur son propre territoire.

 

Deux objectifs principaux sous-tendent ce projet à savoir :
 

  • Trouver des solutions innovantes dans le secteur des Services aux Personnes via la coopération territoriale

  • Favoriser la montée en compétence des professionnels et des organisations sur les Services aux personnes ?

service aux personnes dans les territoires SAPT (Vignette YouTube) (2).png

Projectfasen

TIS calendrier (4).png
TIS image site français.png

 

Workpackage 1 : Gestion du programme

 

Workpackage 2 : Décryptage d’actions nouvelles de formation : outils méthodologies, approches

            

Workpackage 3 : Quelle coopération : quelle animation ? Quelle méthodologie ?

              France

              Slovénie

              Irlande

          

Workpackage 4 : Capitalisation - Transfert – Communication - Evaluation

              Analyse des systèmes territoriaux facilitants la coopération

              Analyse des outils / Actions nouvelles de la formation

              Communication interne (plateforme de partage) et externe (charte graphie, réseaux sociaux, site internet ..)

Calendrier prévisionnel

TIS Présentation (5).png
TIS Présentation (7).png
TIS Présentation (8).png
TIS Présentation (9).png

Site-bestemmingspagina:  

ORIGINAL Logo le cube (5).png
bottom of page